ข้อมูลการอบรม / สัมมนา

30 ปี 30 ภาพ จากแรงบันดาลใจ

คุณเกรียงไกร ไวยกิจ

วันที่ : 2 ธ.ค. 2561
สถานที่ : ห้อง MR 212 ไบเทค บางนา
ราคา : 200 บาท
30 ปี 30 ภาพ จากแรงบันดาลใจ

 
การอบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา
1 ธ.ค. 2561 เคล็ดไม่ลับกับศิลปะภาพถ่าย
ผู้บรรยาย : คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ,ผศ.สมาน เฉตระการ , คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล | สถานที่ : ห้อง MR211 ไบเทค | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
25 / 70
1 ธ.ค. 2561 Landscape Experience in Canada
ผู้บรรยาย : คุณปิยะฉัตร แกหลง | สถานที่ : ห้อง MR 212 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
28 / 70
1 ธ.ค. 2561 ส่งภาพให้ได้ Topten ของโลก ส่งอย่างไร โดยนักถ่าย ท็อปเทน 22ปี
ผู้บรรยาย : คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพรกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 | สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
42 / 70
30 พ.ย. 2561 Secret of photo contest
ผู้บรรยาย : อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข วินนิวัตร ไตรตรงธนะรัตน์ สมโภช แตงไทย | สถานที่ : ห้องMR 211 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
35 / 70
30 พ.ย. 2561 ถ่ายภาพรับปริญญาและงานพิธี
ผู้บรรยาย : ธนาศาสตร์ วัฒนพันธ์ | สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
29 / 70
30 พ.ย. 2561 เต็มแล้ว!!! เคล็ดลับการทำห้องภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 5 ดาว (เฉพาะสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ)
ผู้บรรยาย : คุณกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ | สถานที่ : ห้องMR 211 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
4 / 0
30 พ.ย. 2561 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
ผู้บรรยาย : คุณจุมพล ขุยรักขิต | สถานที่ : ห้อง MR 212 | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
21 / 0
29 พ.ย. 2561 สะพายกล้องท่องโลก
ผู้บรรยาย : คุณประสิทธิ์ จันเสรีกร | สถานที่ : ห้อง MR 213 | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2561
27 / 70