ส่งภาพให้ได้ Topten ของโลก ส่งอย่างไร โดยนักถ่าย ท็อปเทน 22ปี ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552
วันที่ : 1 ธ.ค. 2561 13:00 - 1 ธ.ค. 2561 15:00
สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 29 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 200 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 30 พ.ย. 2561


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง