เต็มแล้ว!!! เคล็ดลับการทำห้องภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 5 ดาว (เฉพาะสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ) ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ
วันที่ : 30 พ.ย. 2561 10:00 - 30 พ.ย. 2561 12:00
สถานที่ : ห้องMR 211 ไบเทค บางนา
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : เต็ม
ราคา : 0 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 30 พ.ย. 2561