เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณจุมพล ขุยรักขิต
วันที่ : 30 พ.ย. 2561 10:00 - 30 พ.ย. 2561 12:00
สถานที่ : ห้อง MR 212
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : เต็ม
ราคา : 0 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 30 พ.ย. 2561